+31 612646591 karen@kr8stroom.nl

Geluk is ..

voor iedereen een eigen fijne plek

 

rust, ruimte, focus en verbinding binnen de groep

 

Eyeopener:
‘Een groepsopstelling of levend sociogram brengt een waardevol, nieuw perspectief’

Voor alle betrokkenen op school

Wie, doet wat en waarom?

* Heb ik, als leerkracht, alle kinderen van mijn groep – sociaal gezien – goed in beeld?
* Er zijn conflicten binnen de groep, maar de angel lijkt onvindbaar

* Het is drukker op de gangen dan in de teamkamer

 

[

Levend Sociogram

Overzicht qua groepsdynamiek
Voor de doorgaande lijn is er een regelmatige update nodig van de dynamieken en verbindingen binnen de groep. Een levend sociogram – als tafelopstelling met poppetjes of met de kinderen zelf vanaf groep 6 – geeft duidelijkheid binnen een uur.

Aangezien elk kind deelneemt, worden de interacties snel helder. Daarnaast brengt een levend sociogram vaak herkenning, maar ook veel inzicht bij de leerkracht(en). Dit schept vervolgens ruimte voor een gezamenlijk nieuw doel of een genieten van de huidige sfeer binnen de groep.

[

Disfunctionerend team

Zorg voor het team
Er zijn meermalen teamafspraken gemaakt, maar niks beklijft of werkt écht. Het is drukker in de wandelgangen dan tijdens de vergaderingen. Niemand lijkt zich verantwoordelijk te voelen voor het geheel of durft zich vrij te uiten.

In plaats van versterken ontkracht men elkaar en dat gaat ten koste van de visie en de productiviteit. Dit proces moet doorbroken worden, zodat het team weer vanuit uniciteit en waardering functioneert en presteert.

Authenticiteit als krachtbron

Scholen 
Via een levend sociogram of een groepsopstelling is inzicht ontstaan. Dit is de nulpuntmeting en eventueel uitgangspunt voor nieuwe of verdere doelstellingen. Erkenning, voor de verschillen tussen kinderen qua kwaliteiten en talenten, wordt dé inzet om zaken gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Veiligheid, vertrouwen en verbinding vormen, naast vrijheid om jezelf te zijn, hierbij essentiële kernwaarden.

Teams
De onderlinge communicatie verloopt eerlijk en duidelijk, met oog op verbinding. Verschillende invalshoeken zijn tot gezamenlijke kracht omgebogen en versterken elkaar nu doelbewust als geheel. Afspraken gemaakt tijdens de vergadering vormen nu een duidelijke leidraad, waardoor de doelen nu gezamenlijk bereikt worden, ieder vanuit eigen capaciteit en kwaliteit.

Wil je weten wat ik in jouw geval kan betekenen? Vul het contactformulier in en voor je het beseft is de vicieuze cirkel doorbroken.

Je hoeft het niet alleen te doen, wel zelf

Gratis halfuur online intake gesprek

Duurzame oplossingen:
zicht op het hele plaatje

Alles was er al, maar nog niet op de juiste plek

Als systemisch opsteller, trainer en coach én voormalig leerkracht creëer ik allereerst een veilige omgeving. Doeltreffende vragen brengen de deelnemers vervolgens snel tot de kern van de dynamiek of problematiek.

De opstelling brengt in korte tijd inzicht, ordening – iedereen een eigen plek – en een startplaatje voor de toekomst. Vanuit deze situatie wordt een nieuwe, duurzame route uitgezet. Indien gewenst maken we gezamenlijk, na de korte bespreking, een plan van aanpak. (zie voor mogelijkheden coaching)

De combinatie van denken, voelen & doen kenmerkt mijn unieke aanpak. Dit draagt bij aan rust, ruimte en verbinding binnen de context en het systeem van de groep. Hierdoor komt iedereen meer tot zijn recht, terwijl bewust gebruik gemaakt wordt van de onderlinge verschillen.

Ervaar de kracht een levend sociogram oftewel een (groeps)opstelling. Maak een afspraak voor een gratis online gesprek om te ontdekken of je deze kans aangrijpt.

Gebruik de kracht van het verschil

\

Van inzicht naar vooruitzicht

Scholen en onderwijsinstellingen

Door een soort objectieve ‘foto’ of levend sociogram is er inzicht ontstaan in het eigen en andermans aandeel in het geheel. Nu is er ruimte voor een nieuwe, gezamenlijke koers en passende vervolgstappen.

\

Samen sterk aan het werk

Teams binnen organisaties

Er is inzicht in de som der delen. Door verschillen te erkennen ontstaat nu synergie. De nieuwe koers kan worden bepaald. Krachten worden gebundeld vanuit eigenaarschap, waarbij ieders expertise tot zijn recht komt.

\

Vanuit vertrouwen bouwen

Persoonlijk

Bewust van je belemmerende gedrag, kun je verder. Dat geeft je een boost, naast rust en vertrouwen in jezelf.
Een grote stap tot verandering is gezet en de toekomst zie je positief, met vertrouwen, tegemoet.

Iedereen hoort erbij en heeft het recht om zichzelf te zijn

Ervaringen van mijn klanten

Echt een eyeopener! Al na één opstelling te hebben meegemaakt heb ik veel inzicht verkregen. Het is een ervaring die je nieuw perspectief biedt en een duwtje in de juiste richting geeft.

Joost

Manager en vader van twee kinderen

De werksfeer binnen ons team is door de opstelling geoptimaliseerd. Karen stelde verdiepende vragen om de kern helder geformuleerd te krijgen. Een situatie uit het verleden bleek nog een rol te spelen. We hebben het uitgewerkt en kunnen elkaar als team weer recht in de ogen kijken.

Marga

Leerkracht op een basisschool

7

Wat mag je verwachten?

Onderwijsinstellingen en bedrijven
Na de gratis (online) intake om de vraag te detecteren, kom ik de opstelling begeleiden. Dit is een soort levend sociogram of foto van de huidige situatie. Tijdens het ontvouwen van de opstelling ontstaat direct inzicht waardoor de stagnatie plaatsvond. Aangezien alle betrokkenen participeren, creëert dit direct ruimte voor een nieuwe, gezamenlijke koers. Na de opstelling volgt een analyse met de opdrachtgever, zodat wenselijke en werkende vervolgstappen worden bepaald.

Naast opstellingen zet ik situationeel werkvormen in, zoals ‘Over de streep’ en diverse samenwerkingsopdrachten om het vertrouwen en de verbinding onderling te bestendigen. Waar nodig wordt dit ondersteund door een theoretisch kader.

Persoonlijk
Naast opstellingen voor scholen en organisaties begeleid ik ook individuele trajecten. Daarnaast organiseer ik samen met Hetty Sluijs, ook familie- en themaopstellingen, zoals bijvoorbeeld over voeding, keuzes maken of een doel bereiken. Op deze manier maken veel mensen op een laagdrempelige manier kennis met de werkvorm opstellingen.

Klik hier voor de agenda

Voor een nieuw toekomstperspectief

Veel gestelde vragen

Heb ik zeggenschap tijdens de opstelling?

Zeker weten! Alles draait om jou en jouw vraag. Alleen met wederzijds vertrouwen kun je een opstelling opbouwen. De opstelling laat niks meer zien dan jij of de situatie op dat moment toestaat. Tijdens de opstelling kom ik regelmatig bij je langs om te verifiëren hoe het met je is en of je de situatie herkent.

Welke tijdsinvestering vraagt een opstelling?

Gemiddeld duurt een opstelling ongeveer een uur.
Voor de vraagsteller komt daar de intake en een korte analyse qua tijdsinvestering bij.

Mijn kortste opstelling duurde net 5 minuten en had een groot effect op de vraagsteller.
De langste opstelling duurde 2 uur en had hetzelfde resultaat.

Belangrijk is om de vraag en het doel helder te hebben. Dit is het proces van ‘wat werkt niet’ naar ‘wat werkt wel’?

Moet ik mij voorbereiden?

Er is geen echte voorbereiding nodig, behalve de hulpvraag die we vervolgens samen gaan specificeren.
Een opstelling dient namelijk altijd een doel.

Werkt het ook als je sceptisch bent?

Ja, een opstelling werkt altijd. Mensen zijn vaak verrast van het effect tijdens een opstelling.
Als je een denker bent en alles al uitgedacht hebt, werpt een opstelling een nieuw licht op de situatie. 

Ervaringen van mijn klanten

Met haar vrolijkheid, eerlijkheid vanuit het hart, optimisme en haar kennis en begeleiding van opstellingen met als thema’s ‘je positie in de klas’ of pesten, is Karen van grote meerwaarde
voor heel veel kinderen, ouders en leerkrachten binnen Openbaar Onderwijs Houten. 

Maarten

Oud-directeur van OBS Ridderspoor

De klasopstelling heeft een hoop bevestigd. Ik merkte op dat sommige kinderen bij een clubje vrienden willen horen. Door gerichte vragen gingen kinderen hun poppetje verplaatsen en ontdekten ze waar ze graag in de groep zouden staan. Goed om te weten om daar een koppeling in te kunnen maken als ik nieuwe maatjes ga maken.

Romy

Leerkracht onderbouw Plantage

Klik hier voor de gratis intake