+31 612646591 karen@kr8stroom.nl

Een opstelling, klein of groot, legt direct het pad naar de oplossing bloot

Iedereen op de juiste plek voor rust, ruimte, verbinding en focus

 

Wat speelt er onder water?

* Er zijn conflicten binnen de groep, ze geven elkaar geen ruimte
* Het is drukker op de gangen dan in de teamkamer
* Ik loop steeds hetzelfde rondje in mijn hoofd

[

Voor scholen en onderwijsinstellingen

Problemen binnen de groep

Binnen de groep spelen niet werkende dynamieken een rol. Uitingen hiervan zijn onder andere pestgedrag, waardoor de kinderen niet meer exploreren en tot hun recht komen. Hun onveiligheidsgevoel groeit, terwijl ze steeds minder leerstof tot zich nemen. Mogelijke oorzaken zijn samengestelde groepen met een verleden, klassen waar steeds nieuwe kinderen bijkomen of fusies tussen scholen. 

[

Voor teams binnen bedrijven en organisaties

Het team functioneert niet

Er zijn afspraken gemaakt, maar niks werkt écht of beklijft. Telkens ontstaat weer een brandje dat geblust moet worden. Niemand van het team lijkt zich meer verantwoordelijk te voelen voor het geheel. In plaats van versterken ontkracht men elkaar en dat gaat ten koste van de productiviteit.

[

Thema en familieopstellingen

Waarom overkomt dit mij steeds?

Je hebt een specifieke vraag of probleem waar je al redenerend niet meer uit komt. Patronen die je in de weg kunnen zitten zijn bijvoorbeeld altijd eerst zorgen voor de ander, maar geen tijd voor jezelf of ontdekken dat je opnieuw gepasseerd bent voor een promotie. En opzien tegen veranderingen kan ook een thema zijn.

 De kracht van ‘zijn wie je bent’

Scholen en teams
Veiligheid, verbinding en vertrouwen zijn kernwaarden. Er is erkenning voor de verschillen tussen mensen en deze worden juist ingezet om zaken gezamenlijk voor elkaar te krijgen. De communicatie is open en duidelijk, met oog op verbinding.
Aannames blijven achterwege, want vragen stellen is het devies. Verschillen worden tot kracht en versterken elkaar als geheel.

Persoonlijk
Je hebt inzicht verkregen in je vraag of probleem. Nu duidelijk is waar de uitdaging ligt, kun je stappen ondernemen om je oude patronen om te zetten in nieuwe gewoonten die vóór je werken. Je denkt weer vrij en toekomstgericht.

 Duurzame oplossingen
bij beperkende dynamieken

Als systemisch opsteller, trainer en coach en voormalig leerkracht creëer ik, Karen, allereerst een veilige omgeving. Doeltreffende vragen brengen de vraagsteller snel tot de kern van het probleem, om vervolgens een doel vast te stellen.

De opstelling brengt in korte tijd ordening, inzicht en een startplaatje voor de toekomst. Indien gewenst maken we samen een plan van aanpak voor wenselijke vervolgstappen.

Met mijn brede en diepgaande aanpak heb ik al veel mensen en organisaties verder geholpen.

De kracht van het verschil

\

Van inzicht naar vooruitzicht

Scholen en onderwijsinstellingen

Door een soort objectieve ‘foto’ is er inzicht ontstaan in het eigen en andermans aandeel in het geheel. Nu komt er ruimte voor een gezamenlijke, nieuwe koers en mogelijke vervolgstappen.

\

Samen sterk aan het werk

Teams binnen organisaties

Er is inzicht in de som der delen. Door verschillen te erkennen ontstaat synergie. De nieuwe koers kan worden bepaald. Krachten worden gebundeld vanuit eigenaarschap, waarbij ieders expertise tot zijn recht komt.

\

Vanuit vertrouwen bouwen

Persoonlijk

Bewust van je belemmerende gedrag, kun je nu verder. Dat geeft je een boost, naast rust en vertrouwen in jezelf.
Een grote stap tot verandering is gezet en de toekomst zie je positief, met vertrouwen, tegemoet.

Iedereen hoort erbij en heeft het recht om zichzelf te zijn

Eer het verschil

Ervaringen van mijn klanten

Echt een eyeopener! Al na één opstelling te hebben meegemaakt heb ik veel inzicht verkregen. Het is een ervaring die je nieuw perspectief biedt en een duwtje in de juiste richting geeft.

Joost

Manager en vader van twee kinderen

De werksfeer binnen ons team is geoptimaliseerd. Karen stelde verdiepende vragen om de kern helder geformuleerd te krijgen. Een situatie uit het verleden bleek nog een rol te spelen. We hebben het uitgewerkt en kunnen elkaar als team weer recht in de ogen kijken.

Marga

Leerkracht op een basisschool

7

Wat mag je verwachten?

Onderwijsinstellingen en bedrijven
Na de gratis online intake om de vraag te detecteren, gaan we aan de slag met de opstelling. Dit is een soort levend sociogram of foto van de huidige situatie. Tijdens het ontvouwen van de opstelling ontstaat direct inzicht in ‘wat er onder water speelt’. Aangezien alle betrokkenen participeren, creëert dit inzicht ruimte voor een nieuwe gezamenlijke koers.

Na de opstelling volgt de analyse met de opdrachtgever, zodat wenselijke en werkende vervolgstappen worden bepaald.

Naast de opstellingen zet ik indien gewenst situationeel werkvormen in als ‘Over de streep’, vraaggesprekken en diverse samenwerkingspelen om het vertrouwen en de verbinding te bestendigen. Waar nodig wordt dit geheel ondersteund
door een theoretisch kader.

Persoonlijk
Naast opstellingen voor organisaties en bedrijven organiseer ik ook individuele opstellingen en thema-opstellingen, zoals bijvoorbeeld over voeding, verandering of doel bereiken.

Zie hier de agenda

Pakketprijzen

Voor nieuw perspectief

Veel gestelde vragen

Heb ik zeggenschap tijdens de opstelling?

Zeker weten! Alles draait om jou en jouw vraag. Alleen met wederzijds vertrouwen kun je een opstelling opbouwen. De opstelling laat niks meer zien dan jij of de situatie op dat moment toestaat. Tijdens de opstelling kom ik regelmatig bij je langs om te verifiëren hoe het met je is en of je de situatie herkent.

Welke tijdsinvestering vraagt een opstelling?

Gemiddeld duurt een opstelling ongeveer een uur.
Voor de vraagsteller komt daar de intake en een korte analyse qua tijdsinvestering bij.

Mijn kortste opstelling duurde net 5 minuten en had een groot effect op de vraagsteller.
De langste opstelling duurde 2 uur en had hetzelfde resultaat.

Belangrijk is om de vraag en het doel helder te hebben. Dit is het proces van ‘wat werkt niet’ naar ‘wat werkt wel’?

Moet ik mij voorbereiden?

Er is geen echte voorbereiding nodig, behalve de hulpvraag die we vervolgens samen gaan specificeren.
Een opstelling dient namelijk altijd een doel.

Werkt het ook als je sceptisch bent?

Ja, een opstelling werkt altijd. Mensen zijn vaak verrast van het effect tijdens een opstelling.
Als je een denker bent en alles al uitgedacht hebt, werpt een opstelling een nieuw licht op de situatie. 

Ervaringen van mijn klanten

Met haar vrolijkheid, eerlijkheid vanuit het hart, optimisme en haar kennis en begeleiding van opstellingen met als thema’s ‘je positie in de klas’ of pesten, is Karen van grote meerwaarde
voor heel veel kinderen, ouders en leerkrachten binnen Openbaar Onderwijs Houten. 

Maarten

Oud-directeur van OBS Ridderspoor

De klasopstelling heeft een hoop bevestigd. Ik merkte op dat sommige kinderen bij een clubje vrienden willen horen. Door gerichte vragen gingen kinderen hun poppetje verplaatsen en ontdekten ze waar ze graag in de groep zouden staan. Goed om te weten om daar een koppeling in te kunnen maken als ik nieuwe maatjes ga maken.

Romy

Leerkracht onderbouw Plantage

Oplossing voor handen door nieuw perspectief