Zelfbewust Ouderschap 

Hoe vul jij je rol als ouder in? Kies jij bewust? Volg je het voorbeeld van je ouders of juist niet? Zijn jouw keuzes in lijn met die van je partner? Hoe doe je het als je gescheiden bent of er alleen voor staat? 

We hebben als ouder een prachtige taak en rol. We ondersteunen onze kinderen in hun proces naar zelfbewuste volwassenen die nu en vooral straks hun unieke steentje bijdragen aan onze maatschappij.

“Men zegt dat een mens over zelfbewustzijn beschikt, wanneer hij/zij het gevoel voor eigen waarden heeft ontwikkeld, een gezonde mate van zelfvertrouwen heeft, de eigen persoon realistisch bekijkt, innerlijk harmonieus en stabiel is en zichzelf in het algemeen accepteert zoals hij is.”

Vanuit dit gegeven ontstaan een paar interessante vragen waar we mee aan de slag gaan:

  • Welke keuzes maak jij per dag, week, maand of jaar met betrekking tot jouw taak en rol als ouder en daarnaast werkgerelateerd?
  • Hoe zorg jij dat je energie in balans blijft door de dag heen?
  • Vanuit welke waarden en overtuigingen geef jij jouw leven en daardoor die van je kinderen vorm?

Als volwassenen geven we onze waarden, normen en gedragingen bewust én onbewust aan onze kinderen door. Interessant is dat het ene kind deze waarden en normen gewoon accepteert en kopieert, maar het andere kind niet. Dit levert soms frictie op binnen het gezin. Vaak vraagt je kind slechts om erkenning: ‘Hou je van mij? Zie je echt wie ik ben?’

Welk effect heeft dit op jou, als ouder? Iedereen heeft een eigen mening en manier van coping. We houden allemaal van onze kinderen, maar hoe ga je om met de verschillende behoeftes en verlangens van jezelf en alle anderen?


Ouderavond of bijeenkomst

Thema: Hoe vul jij jouw ouderlijke rol in?* 

Dit moment van samenzijn geeft je de kans om onder andere te leren en je gezichtsveld te verruimen door van gedachten te wisselen met andere ambitieuze betrokkenen ouders. In een gezin of in een groep of klas is het van groot belang om elkaar ruimte te geven en liefst te begrijpen, zodat iedereen een juiste plek inneemt. Hoe was dat vroeger bij jou thuis of op school?

Het doel van deze bijeenkomst is om jezelf te (laten) inspireren, zodat je gemakkelijk kunt schakelen als je als ouder wordt ‘uitgedaagd’ in je thuissituatie.

Voel je welkom om contact op te nemen voor meer informatie. Het programma kan qua doelgroep* in samenspraak aangepast worden. 

* Voor ouders met jongere en oudere kinderen
* Ouder(s) met pubers
* Alleenstaande ouder of samengesteld gezin

 

Kies bewust, vergroot je levenslust

Op weg naar Zelfbewust Leiderschap 

Energiek, ontspannen en vol vertrouwen de regie over jezelf.
Wil jij dat ook?

Download mijn praktische e-book 'Kies bewust, vergroot je levenslust'. Daarin vind je de eerste 7 stappen naar Zelfbewust Leiderschap.