Een vader komt met een vraag over de opvoeding van zijn zoon. We pakken zijn vraag op met een opstelling. De kern van zijn probleem wordt hierdoor snel duidelijk en daarmee zijn oplossing ook.

lees verder