Iedereen is anders

                                                  kwetsbaar én krachtig

 

Leef zelfbewust vol levenslust

Inzicht geeft uitzicht

Als leerkracht, intern begeleider of directeur wil je dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen op school, zodat ze kunnen leren en accelereren, maar door allerlei oorzaken of omstandigheden is de situatie soms totaal anders dan gewenst.

Ik help graag om overzicht, rust en harmonie te krijgen binnen de klas via een groeps- of tafelopstelling. Vanuit een nieuwe, ditmaal bewust gekozen plek ontstaat ruimte om gezamenlijk – als groep – te bouwen aan vertrouwen in elkaar. Hierdoor ontstaat weer primair aandacht voor het leren, naast persoonlijke groei van de kinderen en overzicht voor de leerkracht.

Groepsopstelling

Als leerkracht ontdekte ik dat de interactie tussen kinderen mij meer interesseerde dan de didactische kant van het vak. Ik ging op onderzoek uit en volgde verschillende opleidingen en cursussen, zoals NLP, holistisch en oplossingsgericht coachen en systemisch werk. Sinds 2008 hebben familie-, groeps- en organisatieopstellingen, als interventie, mijn hart gestolen.

Als schoolcoach merk ik dat tafel- en groepsopstellingen snel verheldering brengen bij individuele kinderen of groepen. Al vertellend ontstaan de inzichten als vanzelf. “Oh, niet de hele klas was toen tegen mij. Dat dacht ik steeds.”- Guus, 12 jaar.

Levend sociogram oftewel groepsopstelling
‘In een groep waar veel speelde, maar ik als nieuwe leerkracht de vinger niet op de zere plek kon leggen, startte Karen met een levend sociogram. Toen de kinderen zelf een plek in de ruimte mochten kiezen, werd de dynamiek snel duidelijk en kon er specifiek hulp geboden worden.’- Nienke

Rust + Harmonie = Ontspannen Leren

Elke klas, groep of school is een organisch geheel, waaraan iedereen een steentje bijdraagt. Ik zie de school als ‘maatschappij in het klein’. Kinderen hebben, net als volwassenen, een eigen verhaal. Door deze vrij te kunnen uiten, ontstaat tevens ruimte voor erkenning van andermans verhaal en dat geeft mogelijkheden tot nieuwsgierigheid en onderlinge verbinding. Het uitgangspunt is ‘We vormen samen één groep, al blijf je vrij in het kiezen van je vriendschappen.’ Dit schept zowel ruimte als mogelijkheden.

Door een levend sociogram of groepsopstelling, zowel ontstaat in korte tijd herkenning en inzicht voor alle betrokkenen. Dit creëert een nieuw perspectief en geeft ruimte voor commitment, zodat er gezamenlijk nieuwe plannen of afspraken kunnen worden gemaakt.

Mijn vragen leveren authentieke antwoorden op, want alle ervaringen zijn tijd en situatie gebonden. Na mijn voorzet voelen leerkrachten zich vrij – aangemoedigd door de reacties van de kinderen – om zelf iets te delen of te vragen. Zo ontstaat een organische balans tussen geven en nemen binnen de groep en daar heeft iedereen baat bij.

Verantwoorde keuzes

In een groep, waar dan ook, ontdek je dat jouw handelen invloed heeft op de rest van het gezelschap en vica versa. We zijn allemaal, jong en oud(er) een uniek stukje van het grote geheel. Autonomie, verantwoordelijkheid nemen, vrijheid en verbinding zijn voor mij essentiële waarden en dat klinkt door in mijn benadering.

KR8STROOM
De 8 van Kr8stroom staat voor de verbinding en de constante stroom van levensenergie tussen hoofd, hart en buik.

Het is mijn missie om iedereen – vanuit eigen plek, verantwoordelijkheid & mogelijkheid – een stem te geven: authentiek, binnen elk collectief.

Leef zelfbewust vol levenslust

Hoe klanten mij ervaren

Dank je wel voor je prettige begeleiding. Fijn dat je op de juiste momenten doorvraagt en ons over dingen laat nadenken.

Het was waardevol om dit samen met mijn duo’s te doen en na te bespreken. Ik zou graag nog een groepsopstelling willen doen, omdat het veel inzichten geeft in de groepsvorming en de processen die in een groep spelen. Dank je wel, Karen voor je tijd en aandacht.

Suzan

Leerkracht, Openbaar Onderwijs Houten

Gratis online intake