Iedereen is anders

Kwetsbaar en kr8ig

 – Karen Carton

De kr8 van verbinding vanuit autonomie

Verbeter de wereld, dus begin ik bij mezelf

Als kind vormde de school voor mij een stabiele, vrije ontmoetingsplek. Totdat we gingen verhuizen en ik van populair meisje onverwacht werd omgedoopt tot een nobody. Een pijnlijke maar leerzame ervaring, die me al vroeg aanzet om verder te kijken dan mijn neus lang is.

De basis voor elke ontwikkeling vormen oprechte aandacht, naast veiligheid van lichaam en geest. Wat kan ik bijdragen om de stagnatie te doorbreken, zodat het weer gaat stromen –
luidt mijn steevaste vraag, als ik de begeleidende rol heb.

Autonomie en verbinding lijken hierbij tegengesteld, maar werken complementair, merk ik telkens. Als je jezelf mag en kan zijn, komt er ruimte voor acceptatie, met als gevolg dat er als vanzelf nieuwsgierigheid ontstaat naar de ander. Dit leidt tot verbinding, die stromend overvloed op vele gebieden brengt, zoals groei in denkkr8 en eigen-wijsheid. wink

 

Leef zelfbewust vol levenslust

De kr8 van opstellingen

Als leerkr8 verschoof mijn aandacht al snel van de didactische kant van mijn vak naar de interactie binnen de groep. Al observerend vroeg ik mij af:
Wat speelt hier echt?
Om mijn honger te stillen volgde ik opleidingen en cursussen waaronder NLP, holistisch en oplossingsgericht coachen en systemisch werk. Sinds 2008 hebben opstellingen (groeps-, familie- en organisatieopstellingen) als interventie mijn hart gestolen. Vrij van oordeel werkt het verhelderend en verbindend voor alle deelnemers.

Als (school)coach en trainer heb ik zeker tientallen, misschien wel honderden, grote en kleine opstellingen begeleid, waarbij de inzichten als vanzelf ontstaan door het stellen van verdiepende vragen. “Oh, dus niet de hele klas was toen tegen mij! Dat dacht ik steeds.” – Guus, 12 jaar.

Levend sociogram oftewel een groepsopstelling
‘In een groep waar veel speelde, maar ik als nieuwe leerkracht de vinger niet op de zere plek kon leggen, startte Karen met een Levend Sociogram. Toen de kinderen zelf een plek in de ruimte mochten kiezen, werd de dynamiek snel duidelijk en kon er specifiek hulp geboden worden.’ – leerkr8 Nienke

Rust & Harmonie = Ontspannen Leren

Elke klas, team of organisatie vormt een organisch geheel, waaraan iedereen een steentje bijdraagt. De school zie ik als ‘maatschappij in het klein’, met ieder een eigen verhaal.
Mijn uitgangspunt is de kr8 van het verschil. Samen vorm je één geheel, terwijl je vrij blijft in het kiezen van vriendschappen en prioriteiten. Dit schept ruimte expansie naast het stellen van grenzen.

Op scholen, binnen een klas, ontstaat via een Levend Sociogram of groepsopstelling binnen korte tijd herkenning en inzicht voor alle betrokkenen.  Zelfs met zoveel ervaring weet ik nooit van te voren wat er op tafel komt. Dat blijft magisch!

Autonomie naast verantwoordelijkheid geven en nemen zijn hierbij, naast vrijheid en verbinding, essentiele waarden voor mij, want ze leveren de basis voor reflectie en nieuwe stappen.

Kr8stroom missie & logo

Mijn missie is om mensen, groot en klein, te empoweren om hun plek – authentiek, vanuit eigen verantwoordelijkheid & mogelijkheid – in te laten innemen, binnen elk systeem.

De 8 van Kr8stroom staat voor de verbinding tussen hoofd, hart en buik. Denk aan de kr8 van je adem, je bloedsomloop en de constante vernieuwing van onze cellen, alles stroomt door. Dan leef je vanuit jouw volledige kr8!

Logo van Kr8stroom
Om vrij én verbonden te blijven doorloop je continue,
in willekeurige volgorde, deze vier cirkels:
* Spiritueel, de kr8 dromen
* Mentaal, de kr8 van het denken
* Emotioneel, de kr8 van voelen
* Fysiek, de kr8 van daadwerkelijk handelen

 

Leef vanuit jouw Kr8stroom

Liefde verbindt

Komend uit een samengesteld gezin, heb ik er zelf uiteindelijk ook weer een gecreëerd.
En al onze kinderen zijn letterlijk getuigen geweest bij onze officiële verbinding. Een mooier JA-woord bestaat er toch niet? Liefde overwint en geduld loont echt.

Hoe overleef je in een samengesteld gezin met onbekende waarden en normen?
Natuurlijk bepalen ouders, met de beste intentie, wat er als kind met je gebeurt. Maar ik worstelde met mijn loyaliteit en plek – mijn moeder was overleden – binnen het nieuwe gezin.

Mijn ervaring heb ik door de tijd heen omgezet in kr8. Het helpen vinden van een fijne plek voor iedereen binnen elk systeem – familie, (samengesteld) gezin, organisatie of sportteam – staat bij mij altijd centraal. Pas als je lekker in je vel zit, kun je pas iets voor een ander betekenen.

Liefde verbindt en overwint, zeker als je nieuwsgierig blijft. Welke vraag leeft er bij jou?

ps. Dames, denk aan de kr8 van vrouwenpower https://kr8stroom.nl/vrouwenpowerworkshop/

Boek: Ridder in Sophie

Vanuit mijn jarenlange ervaring als leerkr8, coach en trainer heb ik een boek geschreven dat uitnodigt om nieuwe stappen te zetten, als je vast zit of in een vicieuze cirkel bent beland.

Het boek is een soort schatkist, een echt meegroeiboek. Vanaf een jaar of negen, rond groep vijf is het thema plagen herkenbaar. Het boek geeft kinderen mogelijkheden om zichzelf te versterken.

Als volwassene kun je het boek pakken als je even wat positiviteit kunt gebruiken, zoals blijkt uit de reviews die je o.a. op Bol.com kunt vinden.

Ridder in Sophie heeft als thema: groei in zelfvertrouwen, door denken in mogelijkheden.

Als je nieuwsgierig bent kijk dan even op de volgende pagina
https://kr8stroom.nl/blog/ridder-in-sophie/

Referentie

Dank je wel Karen voor je prettige begeleiding. Fijn dat je op de juiste momenten doorvraagt en ons over dingen laat nadenken.

Het was waardevol om dit samen met mijn duo’s te doen en na te bespreken. Ik zou graag nog een groepsopstelling willen doen, omdat het veel inzichten geeft in de groepsvorming en de processen die in een groep spelen. Dank je wel, Karen voor je tijd en aandacht.

Suzan

Leerkracht, Openbaar Onderwijs Houten

Volg mij op:

Gratis online match-gesprek

Gratis download:

Een waardevol gesprek met een kind. 
Vul je naam en e-mailadres in en het boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Ik wens je veel plezier en mooie inzichten bij het lezen van dit e-book. Ik verneem graag van je wat je ervan vindt. Reageer naar karen@kr8stroom.nl