In deze voor mij nieuwe sauna is het weer even zoeken naar alle faciliteiten. Dat is niks nieuws. Toch ben ik enigszins verrast als ik om en rond de douches meerdere gezichten ontdek die, in allerlei gradaties, zwart gekleurd zijn. Een snel onderzoekje geeft duidelijkheid. De sauna heeft ter kalmering van je huid een zwart masker in de aanbieding.

De link naar ons nationale-december-kinderfeest is gauw gelegd. Binnen een tel zit de sfeer er bij mij goed in. Het is een grappig gezicht en met kinderlijk plezier wordt met en naar elkaar gelachen. Althans vooral door de vrouwen, want bij de mannen ligt het klaarblijkelijk wat complexer als ik de reacties observeer. De ene man ziet er de lol van in en doet lekker mee, de ander recht zijn schouders en loopt snel door.

Spelen… We zijn het niet helemaal verleerd, maar ja, we hebben als volwassenen nu eenmaal een masker – vul jij maar in welke – op te houden. En dat masker leidt weer tot bepaalde gedragingen met alle consequenties van dien.

Zou het kunnen zijn dat ons 5 decemberfeest, in eerste instantie onze kinderen, wil laten ontdekken dat (veel) mensen een masker dragen? Ik herinner mij nog het ontluisterende moment waarop een klasgenootje mij als zesjarige deelgenoot maakte van haar waarheid. Huilend ben ik naar huis terug gerend, vurig hopend dat de Sint toch echt zou bestaan. Haar waarheid kon toch niet DE waarheid zijn?! Los van de teleurstelling, bleek het een goede les voor mij te zijn om te ontdekken dat niet alles is zoals je het ziet en denkt dat het is.

Sinds mijn jeugd heeft er al een hele verschuiving plaatsgevonden in de rol en outfit van Sint en Piet. Zo ging de ontwikkeling van angstinboezemend – geldend voor zowel de mijter- als de baretdrager – over naar de oude, bedachtzame man en een beweeglijk, creatief persoon die altijd oplossingen vinden. Ondertussen zijn beiden bewust onherkenbaar geschminkt en verkleed om niet ontdekt te worden als buurman Freek of de dochter van tante Els.

Moraal van dit verhaal: veranderingen zijn van alle tijden. Niemand hoeft zich te personificeren of identificeren met een oud verhaal, maar het mag en kan wel. Alles is een keuze, net als met het zwarte kalmeringsmasker in de sauna, waar trouwens een andere kleur misschien ook werkt. Ik raad sowieso iedereen een kalmeringsmasker aan in komende periode. 😉

Respect verdienen we allemaal. Dus neem de verantwoordelijkheid voor je keuzes en besef dat het jouw waarheid is en misschien niet DE waarheid. DE waarheid is tenslotte van ons allemaal!

Kies zelfbewust en vergroot je levenslust.