Dank voor het delen van uw visie tijdens Goedemorgen Nederland op 16 september over de Nederlandse welvaart die exponentieel zou kunnen groeien als alle parttimers fulltime zouden gaan werken. Als leerkracht waardeer ik uw rekenkunst uitermate. U heeft waarschijnlijk van uw passie uw beroep gemaakt. Good for you! 

Maar iedereen fulltime werken voor nog meer welvaart? Welke boodschap geven we onze kinderen (on)bewust mee? Wat is het economische gevolg voor de druk op het wegennet en onze bloeddruk om ook ons gezin op rolletjes te laten lopen? Wat is het hogere doel?

 Arbeid adelt is een spreuk dat collectief lang hoog in het vaandel is gedragen, maar wanneer hebben we genoeg ‘geadeld’? Werken om iets te creëren of iets dat goed werkt mede draaiende te houden is geweldig, maar de ‘weer-meer-stand’ maakt dat de druk op allerlei fronten alleen maar verhoogd wordt. Is het niet tijd dat we wakker worden en bewust kijken naar het gevolg van al onze arbeid en daar tevreden over zijn of misschien zelfs de bakens gaan verzetten?

Welvaart houdt ook in dat we tijd hebben voor ontspanning. Zou u kunnen berekenen hoe we slimmer met ‘ons’ geld en onze verschillende behoeften om kunnen gaan? Ik bedoel van denken en berekenen vanuit het platte vlak – puur cijfermatig – naar 3-dimensionaal en misschien nog wel verder …

Een juiste balans tussen energie geven (werken) en weer opladen (ieder op eigen wijze) – als een herlaadbare batterij – maakt dat we langer meegaan, productiever en gelukkiger zijn en dat lijkt mij een win-win situatie, voor alles en iedereen.