‘   . 

 

Voor Intern Begeleiders, Leerkrachten, Leerlingen & Directeuren

 

DEEL VAN HET GEHEEL

Elk kind heeft het recht om zichzelf te zijn.
Iedereen heeft een uniek scala aan talenten en kwaliteiten. Maar wie ben ik en wat kan ik allemaal?,
is een onbewuste vraag die altijd speelt. Door zich te vergelijken met anderen, ontdekt het kind zichzelf. Daarom is het een voorrecht om naar school te gaan. Hierbij is een gevoel van veiligheid essentieel om te kunnen exploreren.

Een klas of groep heeft te maken met allerlei invloeden en belangen. Om je daar staande in te houden gebruiken mensen verschillende tactieken. Het is belangrijk dat elk kind voor zichzelf leert op te komen, naast dat het zich leert verbinden met anderen. Communicatie speelt hier een grote rol bij.

 

Wat speelt er onder water?

Eerst maak ik, als een soort levend sociogram, zichtbaar welke dynamieken
er binnen de groep spelen. Hierdoor wordt helder wat er onder water speelt.
Na de bespreking van de opstelling volgt er naar keuze een plan van aanpak
voor een vervolg. Desgewenst begeleid ik het vervolgtraject. De eerste ‘foto’
en analyse vindt binnen een tijdbestek van twee uur plaats.

 

 

 

KRACHT VAN HET VERSCHIL
Iedereen maakt onderdeel uit van de groep en hoort erbij

 

      Thema’s die op scholen kunnen spelen zijn

       Pestgedrag
Fusie tussen scholen of klassen
       Machtsverhoudingen
       Nieuwe leerlingen in de klas
       Diversiteit
       Wisseling van leerkracht
Passend onderwijs

 

 

JE MAG ZIJN WIE JE BENT

Werkvormen

Afhankelijk van de hulpvraag gaan we aan de slag met de leerkracht & de leerlingen.
Situationeel zet ik werkvormen in als: Verschillende klasopstellingen, ‘Over de streep’ en diverse Samenwerkingspellen.
Daar waar nodig wordt dit ondersteund door een theoretisch kader, zodat iedereen dezelfde taal spreekt.

Neem contact met mij op voor meer informatie: karen@kr8stroom.nl

Gratis download:

Een waardevol gesprek met een kind. 
Vul je naam en e-mailadres in en het boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Ik wens je veel plezier en mooie inzichten bij het lezen van dit e-book. Ik verneem graag van je wat je ervan vindt. Reageer naar karen@kr8stroom.nl