Van onm8 naar levenskr8

aangezien leerkr8 zijn zoveel meer inhoudt dan je denkt

ALS:
» het het (l)even tegenzit
» je weet dat groeipijn tevens groeikr8 is
» je wilt ontdekken en leren
» je oude ervaringen wilt transformeren, zodat ze vóór je gaan werken
» je verlangen zo groot is dat je verandering aandurft ….
DAN LUKT HET!

En ik help je graag bij dat proces!

 

* Superjuf houdt haar hoofd nog net boven water, terwijl haar agenda overstroomt.
* Opvallend negatief gedrag in je klas vraagt veel aand8, maar je krijgt de vinger niet op de zere plek
* De vele wisselingen binnen het team beïnvloeden de sfeer en de kwaliteit van werk en uitvoering

[

Coaching voor leerkrachten

De issues binnen de groep maken dat je drukker bent met brandjes blussen dan met lesgeven. Dit vergroot je werkdruk. Daarnaast matchen de verwachtingen van enkele ouders niet met jouw observaties en mogelijkheden. Hun e-mails kosten extra tijd, waardoor je stresslevel slechts toeneemt. Hoe houd je dit vol?

[

Coaching bij groepsdynamiek

De klas bestaat uit allemaal losse groepjes. De kinderen vliegen elkaar om het minste geringste in de haren, want het vertrouwen in elkaar is nihil. Ze beschuldigen elkaar voortdurend en het woord ‘pesten’ valt regelmatig. Samenwerken lijkt geen optie. Wat speelt er onder water?

[

Teamcoaching

Als (interim)directeur constateer je dat het team als los zand aan elkaar hangt. Interessante, leerzame projecten en ideeën krijgen te weinig aandacht, waardoor de resultaten achteruit hollen. Door allerlei omstandigheden is het verloop groot, waardoor agitatie, frustratie en de druk binnen het achterblijvende team oplopen.

Rust en harmonie door synergie

Coaching voor leerkrachten en docenten
Je staat weer aan het roer. Ontspannen en met plezier werk je met jouw leerlingen en  voert met gemak de werkzaamheden uit die bij je professie horen.
Er hangt een fijne sfeer in de klas, omdat jij vanuit je flow werkt, vanuit een organische balans. Je vormt een lichtend voorbeeld en dit geeft de kinderen vertrouwen.

Coaching bij groepsdynamiek
De kinderen komen weer graag naar school en vormen een groep, een organisch geheel. Ze voelen zich veilig, gezien en gehoord waardoor ze ook meer oog voor elkaar hebben en rekening met elkaar houden. De ontdekking dat iedereen anders is en daarom andere behoeften heeft, brengt rust en geeft ruimte. Stap voor stap groeit het vertrouwen en dit motiveert de kinderen tot leren, exploreren en samenwerken. De aandacht voor de leerstof en de samenwerkingsopdrachten leveren mooie resultaten op.

De ouders hervinden het vertrouwen in de school en geven de leerkr8en de ruimte om  hun vak authentiek uit te voeren, vanuit keuzevrijheid en zelfsturing.

Teamcoaching
Er hangt een positieve vibe in de teamkamer. Als collega’s (er)kennen jullie elkaars kwaliteiten, waardoor de ontmoetingen inspirerend en ontspannen zijn. Waneer nodig spreken jullie elkaar aan, zodat er geen ruis, maar synergie ontstaat. Projecten en ideeën worden uitgewerkt en geïmplementeerd, waardoor de resultaten gestaag verbeteren. Kortom, jullie vormen een ambitieus en organisch werkend team.

 

It’s a new dawn, It’s a new day, It’s a new life for me and I’m feeling good – Nina Simone

\

Positieve Professional

Je denkt in mogelijkheden &
maakt duidelijke keuzes.

Je voelt je krachtig en blij.
Met je doel voor ogen en ‘t hart op de juiste plek zet je je talenten en kwaliteiten volop in.

 

\

Harmonieuze groep

In de groep is tijd & ruimte om te doen waarvoor iedereen op school komt.

De sfeer is duidelijk verbeterd.
Het onderlinge vertrouwen groeit,
de prestaties ontwikkelen mee en
de ouders zijn tevreden. 

 

\

Een divers team

Elk teamlid voelt zich gezien, gehoord & gewaardeerd.

Professionaliteit en kwaliteit leveren waardevolle resultaten waar iedereen achterstaat.
Op weg naar een zelfsturend team.

 

Gratis half uur online intake

Ervaringen

Ik ben naar Karen gegaan omdat ik onzeker was geworden en niet meer lekker in mijn vel zat. Dit kwam onder andere, omdat ik vroeger zelf gepest ben, maar als leerkracht in de klas mee te maken heb.

Karen heeft mij geleerd om meer mezelf te zijn en vanuit mezelf te reageren. Verder heeft ze mij geleerd om niet meer zo snel in paniek te raken.

In totaal heb ik 4 sessies gehad. Toen ik voor het eerst bij Karen kwam voelde ik me meteen heel vertrouwd en op mijn gemak. Ik kan nu beter met situaties omgaan en zit weer goed in mijn vel.

Amber, 26 jaar

Leerkracht

Aan de hand mijn vraag heeft Karen me stap voor stap laten zien en ervaren wat het werken met organisatieopstellingen betekent en oplevert.

De uitkomst was dat ik een belangrijke stap heb gezet in de aanvaarding van mijn ontslag en het afscheid nemen van collega’s. Ik was onder de indruk van de integere en uitnodigende manier waarop Karen haar vragen stelde en mij uitnodigde mijn gedachten en gevoelens te verwoorden. Zij wisselde dit af met een speelse en creatieve manier van werken. Dit gecombineerd met haar enthousiaste uitstraling zorgde ervoor dat het niet te zwaar werd en het zelfs leuk was zo bezig te zijn.
Ik liet me uitdagen naar mijn eigen aandeel en verantwoordelijkheid te kijken waardoor ik het gevoel heb teruggekregen zelf weer aan zet te zijn. Heel fijn! Dank je Karen!

Diana uit Almere

Opstelling voor teamcoach

Veelgestelde vragen

Karen, hoe help jij een leerkracht?

A. Coaching
Heb je een persoonlijke vraag dan kan ik je coachen, zie de drie trajecten. Zelfs de meest geweldige, kundige leerkracht komt soms in een situatie terecht waarbij er even een extra blik of hulp van buiten nodig is.

Kinderen zijn geweldige spiegels, om elkaar en jou te triggeren en met een klas vol .. tel uit je winst!
Als dit gebeurt is het tijd voor een update. Coaching maakt je blik weer helder, je laadt weer op en dat brengt meer liefde, vrijheid en balans in je leven. je leeft vanuit zelfregie.

B. Opstellingen bij groepsdynamiek
Heb je een vraag met betrekking tot de dynamiek en interactie met de groep, dan zou ik je een klassenopstelling aanraden. Uitleg over het proces vind je onder ‘Hoe werken opstellingen’.

Meer over de klassenopstellingen als interventie en hun snelle succesvolle werking vind je onder het tabblad ‘Opstellingen’.

Hoe werken opstellingen?

Vergelijking met sport
Bij sport kom je de term opstelling tegen. Daarbij gaat het om de positie van de spelers in het veld. Vanuit de basisopstelling komen ze in actie om aan te vallen of te verdedigen.

Als niet duidelijk is wie welke plek en rol heeft, ontstaat er vaak chaos. Door de basisopstelling weten de spelers waar ze moeten staan voor de opbouw van het spel. Het brengt overzicht, duidelijkheid en doelbewustheid.

Ditzelfde geldt voor het ‘echte’ leven. Neem bijvoorbeeld het gezin waar je uit voortkomt. Ook ben je dee van een systeem of constellatie en heb je een eigen plek.
Ben je bijvoorbeeld enig kind, oudste, jongste of sta je er tussenin en neem je die plek ook in?

Soms zijn er situaties, waardoor iemand van zijn plek is gegaan. Dat heeft dan gevolgen voor het systeem; het hele gezin of de klas of het team. Een (familie)opstelling brengt je inzicht en rust doordat je via deze methode inzicht krijgt in wat er speelt.

Een vraag inbrengen
Bij een opstelling brengt de vraagsteller een vraagstuk in, waar hij of zij helderheid over wil krijgen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van representanten. Dit kunnen mensen zijn als er meerdere mensen meedoen, maar het kan ook individueel met een tafelopstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van houten of plastic poppetjes.

De vraagsteller geeft naar aanleiding van zijn/haar vraag de betrokken representanten of poppetjes een plaats in de ruimte. Zo ontstaat het tableau-vivant.

Invloed van verleden
Vaak komen verstrikkingen of dynamieken aan het licht – soms vanuit vorige generaties – die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de vraagsteller.

Regelmatig zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens, als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of kind, oorlogservaringen of scheiding van ouders. Deze onverwerkte gevoelens kunnen (later geboren) kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans raken.

Bevrijding
Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de belemmerende situatie. Er ontstaat uiteindelijk rust en ontspanning tussen de personen die door de representanten vertegenwoordigd worden. De effecten van de sessie zijn op korte en lange, termijn merkbaar.

Opstellingen in organisaties

dynamieken met gevolgen
Opstellingen worden in organisaties vaak als vorm toegepast om te onderzoeken waarom er bijvoorbeeld stagnaties zijn ontstaan in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren.

Een andere problematiek kan het samenvoegen van verschillende teams of een fusie tussen verschillende organisaties zijn. Hoe goed bedoeld of onbewust de keuze ook mag zijn geweest, belangen kunnen voor het oog overeenkomen, maar bepaalde beperkende dynamieken spelen vaak ondergronds hun eigen rol.

Voor elke werknemer is een fijne plek
Belangrijk is hierbij de plek en rol van de werknemers.
* Wat is bijvoorbeeld de juiste plek voor de vaste werknemers, de freelancers of nieuwkomers naast oude of jonge mensen in een team?
* Waar is de plek van de werknemers als teams, van bovenaf aangegeven, volgens nieuw beleid worden samengevoegd?

Een organisatieopstelling maakt de knelpunten binnen een kort tijdsbestek helder en geeft aanzet en richting tot verbetering, met een win – win situatie tot gevolg.

Bied je ook online-trajecten aan?

Binnenkort kun je meedoen met een online programma voor ouders over opvoedvraagstukken:
Bewust Ouderschap geeft je energie!
Je ontvangt korte, duidelijke en inspirerende video’s die je verder helpen naar een voor jou werkende oplossing, want ik inspireer je, jij kiest wat bij jou past!

Het online programma helpt je in eerste instantie de neerwaartse spiraal te doorbreken. Hierdoor ontstaat ruimte om met positiviteit een nieuwe weg in te slaan.
Als je een e-mailadres achterlaat houd ik je op de hoogte.

Hoe zie jij school-coaching?

Voor mij is plezier de meest motiverende drive om kinderen in beweging te krijgen en verandering van gedrag te bewerkstellingen.

Als schoolcoach ga ik uit van de hulpvraag, die door de leerkracht, meestal in samenspraak met de intern begeleider en de ouders is besproken.

De vraag start meestal bij een kind dat opvallend gedrag vertoont in de groep. Vervolgens blijkt regelmatig dat er meer kinderen bij betrokken zijn.

Aangezien de klas een systeem is, kies ik er vaak voor om de hele klas er bij te betrekken door een theoretisch kader te geven, ondersteund met interessante, waardevolle, energiegevende oefeningen.

Na gemiddeld vijf bijeenkomsten hebben de leerkachten en de klas de positieve vibe te pakken en kunnen ze elkaar aanspreken vanuit verantwoordelijkheid en verbondenheid. Er is een fijne plek voor iedereen binnen onze groep!

 

 

Leven met liefde, voldoening en balans

Trajecten

7

Werkwijze

Na de intake en een wederzijdse klik gaan we samen naar de kern van de vraag naar jouw oplossing.

De aanvliegroute wordt in samenspraak bepaald. Opstellingen zet ik bij voorkeur in, aangezien ze snel herkenning en inzicht geven bij de participant(en).

Natuurlijk hanteer ik ook andere werkvormen, zoals diverse samenwerkingsopdrachten en ‘Over de streep’, die aanzetten tot ontmoeting en verbinding. Waar nodig ondersteun ik het geheel met een theoretisch kader. 

Hoe wordt het beter en nog beter?
Niets is zo frustrerend als ergens starten, vertrekken en daarna ervaren dat boel weer hetzelfde wordt zoals het was.

Aan het einde van een traject ligt de aandacht bij de borging: Hoe zorgen je er voor dat het resultaat beklijft en blijvend is of doorgaat met verbeteren?!  

Ervaringen van mijn klanten

De teamtraining ‘Grenzen stellen; Hoe doe jij dat? was erg leuk en aangenaam om te doen. Veel methodes en lessen over sociale vaardigheden vertrekken vanuit het aanleren van gedragingen en vaardigheden.

Kr8stroom vertrekt vanuit het leren kennen van ‘Wie ben ik?’ ‘Waarom reageer ik zo?’ ‘Hoe voelt dit voor mij?’ ‘Hoe reageert de ander op mij?

Voor mij is dit de basis van alles en daarom vind ik dit zo sterk. De lessen werden heel fijn gegeven met veel mogelijkheden tot eigen inbreng en reflectiemomenten.

Ik hoop dat we hier heel wat kinderen mee kunnen helpen. Dank je wel Karen.

Sanne W.

Directielid Vlinderwijs

Via deze Organisatieopstelling werd systemisch inzichtelijk gemaakt wat de dragende kracht is van onze werkplek en waarom en waar de verschuiving plaatsvond. Na een prachtige start, ervaren we disharmonie op de werkplek met als gevolg dat veel (gevoelige) mensen een andere baan zoeken/zochten. 

Het was zowel een gezamenlijke als individuele weg. Voor iedereen was het in zekere zin een andere ervaring, omdat we in verschillende posities en functies stonden.

Je stelde ons duidelijke vragen
waardoor er veel inzicht kwam. De keuzes zijn afhankelijk van ieders eigen verhaal. Dank voor de interessante, verhelderende opstelling

Groep (oud)collega’s van een zorginstelling

Organisatieopstelling

Gratis half uur online intakegesprek

Gratis download:

Een waardevol gesprek met een kind. 
Vul je naam en e-mailadres in en het boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Ik wens je veel plezier en mooie inzichten bij het lezen van dit e-book. Ik verneem graag van je wat je ervan vindt. Reageer naar karen@kr8stroom.nl

Download: Het geheim van MoederGenoeg zijnJij gaat voor liefdevolle relaties en succesvolle prestaties!
Vul je naam en mailadres in en het e-boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Gelukt! Op naar meer balans en levensgeluk met "Moedergenoeg".