+31 612646591 karen@kr8stroom.nl

It’s a new dawn,
It’s a new day,
It’s a new life for me
and I’m feeling good’ – Nina Simone

Herkenbaar?

* De groepsdynamiek werkt niet, maar je kunt je vinger niet op de wond leggen
* De waan van de dag regeert en dat beïnvloedt de sfeer en de kwaliteit van werken binnen het team
* Je voelt je gevangen tussen wat er moet, wat je wenst en wat er is.

[

Coaching op school

Er speelt een issue binnen de groep, maar je krijgt de vinger maar niet op de zere plek. Je bent drukker met brandjes blussen dan lesgeven. Daarnaast matchen de verwachtingen van de ouders helaas niet meer met jouw observaties en ideeën. Dit kost de school extra tijd. Gelukkig is de intern-begeleider op de hoogte en deelt je zorgen. 

[

Teamcoaching

Als directeur constateer je dat het team als los zand aan elkaar hangt. Iedereen is druk, maar rent langs elkaar heen en de resultaten gaan achteruit. Interessante projecten en ideeën krijgen niet de aandacht die ze verdienen. De frustratie binnen het team loopt steeds verder op en dat beïnvloedt de sfeer nadelig.

[

Individuele coaching

Je bent ambitieus en gaat voor een fijn leven, maar steeds vaker voel jij je gemangeld tussen wens en waarheid. Verantwoordelijkheden, activiteiten, en prioriteiten stapelen zich – binnen het gezin en/of je werk – op. Je wilt alles goed doen, maar dat lukt niet meer.

Een organisch werkende balans

Coaching op school
Je staat met plezier voor de groep en voert met gemak de werkzaamheden uit die bij je vak horen. De kinderen komen graag naar school, want iedereen voelt zich welkom. Ze ervaren rust, ruimte en hebben weer zin om te leren en hun ouders hervinden het vertrouwen in de klas en de school.

Teamcoaching
Er hangt een positieve vibe in de teamkamer. Ontmoetingen zijn weer inspirerend en de collega’s (er)kennen elkaars kwaliteiten. Waar het nodig is spreken jullie elkaar aan. Hierdoor komen ideeën echt van de grond en projecten worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Kortom, jullie vormen een ambitieus werkend team.

Individuele coaching
Je weet waar jouw kracht ligt. Je zet je talenten en kwaliteiten ontspannen in voor jezelf, gezin en werk. Je hebt grip op situaties en veranderingen die komen. Je creëert jouw eigen balans. Kortom je hebt zelf de regie weer in handen.

Eén voor allen en allen voor één

\

Positieve dynamiek

 In de groep is tijd & ruimte om te doen waarvoor iedereen op school komt. 

De sfeer is duidelijk verbeterd,
het onderlinge vertrouwen groeit
en de prestaties groeien mee.
De ouders zijn tevreden. 

\

Eén team

Ieders inbreng doet er toe en wordt verwerkt in het resultaat.

Elk teamlid voelt zich gezien,
gehoord & gewaardeerd. Jullie weten waar jullie voor staan en maken  samen bewuste keuzes. 

\

Je ervaart vrijheid

Je denkt in mogelijkheden en
maakt voor jezelf goede keuzes.

Je voelt je krachtig. Je zegt indien nodig waar het op staat en neemt je verantwoordelijkheid. Je talenten en kwaliteiten zet je volop in.

  Leven vol iefde, voldoening en balans 

Gratis online intake

Ervaringen van mijn klanten

Karen is iemand die meedenkt en vooral goed aanvoelt wat er nodig is. Ze is zeer kundig en hulpvaardig. Wat een stappen maken we dankzij haar. Mocht je iemand zoeken die met haar hart werkt en snel kan schakelen? Kies voor Kr8stroom!
Ze werkt met behulp van opstellingen waardoor zaken snel duidelijker worden, op een andere manier. Je zelfvertrouwen groeit door haar oefeningen.

Anouk, 42 jaar

Ouder en kind coaching

Aan de hand mijn vraag heeft Karen me stap voor stap laten zien en ervaren wat het werken met organisatieopstellingen betekent en oplevert.

De uitkomst was dat ik een belangrijke stap heb gezet in de aanvaarding van mijn ontslag en het afscheid nemen van collega’s. Ik was onder de indruk van de integere en uitnodigende manier waarop Karen haar vragen stelde en mij uitnodigde mijn gedachten en gevoelens te verwoorden. Zij wisselde dit af met een speelse en creatieve manier van werken. Dit gecombineerd met haar enthousiaste uitstraling zorgde ervoor dat het niet te zwaar werd en het zelfs leuk was zo bezig te zijn.
Ik liet me uitdagen naar mijn eigen aandeel en verantwoordelijkheid te kijken waardoor ik het gevoel heb teruggekregen zelf weer aan zet te zijn. Heel fijn! Dank je Karen!

Diana uit Almere

Opstelling voor teamcoach

Veelgestelde vragen

Hoe help jij een leerkracht?

A. Coaching
Heb je een persoonlijke vraag dan kan ik je coachen, zie de drie trajecten. Zelfs de meest geweldige, kundige leerkracht komt soms in een situatie terecht waarbij er even een extra blik of hulp van buiten nodig is.

Kinderen zijn geweldige spiegels, om elkaar en jou te triggeren en met een klas vol .. tel uit je winst. Als dit gebeurt is het tijd voor een update. Coaching maakt je blik weer helder, je laadt weer op en dat brengt meer liefde, vrijheid en balans in je leven. Zie het als een kans tot groei!

B. Opstellingen bij groepsdynamiek
Heb je een vraag met betrekking tot de dynamiek en interactie met de groep, dan zou ik je een klassenopstelling aanraden. Uitleg over het proces vind je onder ‘Hoe werken opstellingen’.
Meer over de klassenopstellingen als interventie en hun snelle succesvolle werking vind je onder het tabblad ‘Opstellingen’.

Hoe werken opstellingen?

Vergelijking met sport
Bij sport kom je de term opstelling tegen. Daarbij gaat het om de positie van de spelers in het veld. Vanuit de basisopstelling komen ze in actie om aan te vallen of te verdedigen. Als niet duidelijk is wie welke plek en rol heeft, ontstaat er vaak chaos. Door de basisopstelling weten de spelers waar ze moeten staan voor de opbouw van het spel. Het brengt overzicht, duidelijkheid en doelbewustheid.

 Dit geldt hetzelfde voor het ‘echte’ leven. Neem bijvoorbeeld het gezin waar je uit voortkomt. Ook daar sta je in een opstelling of constellatie en heb je een eigen plek. Ben je enig kind, oudste, jongste of sta je er tussenin? Neem je die plek ook in?

Soms zijn er situaties, waardoor iemand van zijn plek is gegaan. Dat heeft dan gevolgen voor het systeem; het hele gezin. Een familieopstelling brengt je inzicht en rust.

Een vraag inbrengen
Bij een opstelling brengt de vraagsteller een vraagstuk in, waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van representanten. Dit kunnen mensen zijn als er meerdere mensen meedoen, maar het kan ook individueel met een tafelopstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende poppetjes. De vraagsteller geeft naar aanleiding van zijn/haar vraag de betrokken representanten of poppetjes een plaats in de ruimte. Zo ontstaat een tableau vivant.

Invloed van verleden
Vaak komen verstrikkingen of dynamieken aan het licht – soms vanuit vorige generaties – die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de vraagsteller. Regelmatig zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens, als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of kind, oorlogservaringen of scheiding van ouders. Deze onverwerkte gevoelens kunnen (later geboren) kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans raken.

Bevrijding
Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie. Er ontstaat rust en ontspanning tussen de personen die door de representanten vertegenwoordigd worden. De effecten van de sessie zijn soms op korte, vaak op lange, termijn merkbaar.

Opstellingen in organisaties

dynamieken met gevolgen
Opstellingen worden in organisaties vaak als vorm toegepast om te onderzoeken waarom er bijvoorbeeld stagnaties zijn ontstaan in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren.

Een andere problematiek kan het samenvoegen van verschillende teams of een fusie tussen verschillende organisaties zijn. Hoe goed bedoeld of onbewust de keuze ook mag zijn geweest, belangen kunnen voor het oog overeenkomen, maar bepaalde dynamieken spelen vaak ondergronds hun eigen rol.

Voor elke werknemer is een plek
Belangrijk is hierbij vaak de plek van de werknemers. Wat is de juiste plek voor de vaste werknemers, de freelancers of nieuwkomers naast oude of jonge mensen in een team? Waar is de plek van de werknemers als teams, van bovenaf aangegeven, volgens nieuw beleid worden samengevoegd?

Een organisatieopstelling maakt de knelpunten binnen een kort tijdsbestek helder en geeft de aanzet tot verbetering, met een win – win situatie tot gevolg.

Bied je ook online-trajecten aan?

Binnenkort kun je meedoen met een online programma voor ouders over opvoedvraagstukken. Je ontvangt korte, duidelijke en inspirerende video’s die je verder helpen naar een voor jou werkende oplossing met betrekking tot bewust ouderschap.

Het online programma helpt je in eerste instantie de neerwaartse spiraal te doorbreken. Hierdoor ontstaat ruimte om met positiviteit een nieuwe weg in te slaan.
Als je een e-mailadres achterlaat houd ik je op de hoogte.

Begeleid je ook een outplacementtraject?

, Outplacementbegeleiding voor organisaties en bedrijven via Kr8stroom

In de ideale situatie hebben werkgever en werknemer een gezamenlijk doel, waar beiden zich volledig voor inzetten en positieve verwachtingen hebben van elkaar. Door allerlei omstandigheden komt het voor dat de werkgever zich genoodzaakt ziet om de arbeidsovereenkomst oftewel de verbintenis te verbreken.

Redenen:

  • Werkgever en werknemer vormen geen match meer
  • Een reorganisatie, waarbij enkele werknemers overtollig raken
  • Er is een verschil van inzicht of mening ontstaan over de uitvoering of de invulling van werkzaamheden die gedaan moeten worden

Kiezen voor outplacement
Deze oorzaken of redenen hebben een behoorlijke impact op het existeren van de werknemer.
Ook als werkgever kunt u uit het veld geslagen raken waardoor uw tijd, focus en impact in het geding komen. Wij kunnen u ontzorgen door voor ons outplacementtraject te kiezen.

Begeleidingstraject levert win – win op
Outplacement is maatwerk en Kr8stroom helpt u hier graag mee. Graag bespreken we met u de te nemen acties en de betreffende persoon. We starten zo spoedig mogelijk het begeleidingstraject op. Een belangrijke doelstelling is dat uw medewerker met opgeheven hoofd uw organisatie, in goede ambiance, verlaat en in goed overleg elders de professionele werkzaamheden gaat uitvoeren.

Ons outplacementtraject biedt de werknemer de kans om onder andere de pijn van het overbodig zijn of zich afgewezen te onderzoeken en te verwerken. Vervolgens leggen we de nadruk op de persoonlijke kwaliteiten.
Het is onze zienswijze dat de status quo een uitdaging is tot persoonlijke groei van de werknemer en een kans om een nieuwe start te maken. Ons outplacementtraject zorgt ervoor dat de werknemer zijn kwaliteiten bewuster inzet op een andere werkplek bij een andere werkgever.

Mogelijkheden van begeleiding
Onze outplacementbegeleiding kan zowel individueel als op grotere schaal, voor teams, plaatsvinden. In company of zoals tegenwoordig tevens gebruikelijk online.
Realiseer u dat voor uw bedrijf een reorganisatie zowel impact heeft op degenen die weggaan, als op de collega’s die blijven.
Systemisch gezien is begeleiding van de laatstgenoemden essentieel, zodat uw bedrijf floreert. Met nieuw elan werkt men efficiënter, doelgerichter en met vernieuwd plezier in uw gereorganiseerde onderneming.

Wat levert de outplacementbegeleiding op voor de werknemer?

De trainingen en outplacementbegeleiding bieden:

  • Inzicht in en verwerking van de huidige situatie
  • Herstel van zelfvertrouwen en werken aan eigen leiderschap
  • Begeleiding naar nieuw werk, oriëntatie op de arbeidsmarkt

Men leert naast verantwoordelijk te nemen voor de eigen carrière ook de kans te zien om eigen potentieel en ambitie beter in te zetten. Veerkracht maakt dat de kwaliteit en kans op – vervangend of beter passend – werk wordt vergroot. En dat is een win-win situatie voor zowel u als uw werknemer.

 

Ervaringen van mijn klanten

De teamtraining ‘Grenzen stellen; Hoe doe jij dat? was erg leuk en aangenaam om te doen. Veel methodes en lessen over sociale vaardigheden vertrekken vanuit het aanleren van gedragingen en vaardigheden.

Kr8stroom vertrekt vanuit het leren kennen van ‘Wie ben ik?’ ‘Waarom reageer ik zo?’ ‘Hoe voelt dit voor mij?’ ‘Hoe reageert de ander op mij?

Voor mij is dit de basis van alles en daarom vind ik dit zo sterk. De lessen werden heel fijn gegeven met veel mogelijkheden tot eigen inbreng en reflectiemomenten.

Ik hoop dat we hier heel wat kinderen mee kunnen helpen. Dank je wel Karen.

Sanne W.

Directielid Vlinderwijs

Via deze Organisatieopstelling werd systemisch inzichtelijk gemaakt wat de dragende kracht is van onze werkplek en waarom en waar de verschuiving plaatsvond. Na een prachtige start, ervaren we disharmonie op de werkplek met als gevolg dat veel (gevoelige) mensen een andere baan zoeken/zochten. 

Het was zowel een gezamenlijke als individuele weg. Voor iedereen was het in zekere zin een andere ervaring, omdat we in verschillende posities en functies stonden.

Je stelde ons duidelijke vragen 
waardoor er veel inzicht kwam. De keuzes zijn afhankelijk van ieders eigen verhaal. Dank voor de interessante, verhelderende opstelling

Groep (oud)collega’s van een zorginstelling

Organisatieopstelling

7

Werkwijze

Na de intake en een wederzijdse klik gaan we samen naar de kern en oplossing van de hulpvraag.

De aanvliegroute wordt in samenspraak bepaald. Opstellingen zet ik bij voorkeur in aangezien ze snel herkenning en inzicht geven bij de participanten. Natuurlijk hanteer ik ook andere werkvormen, zoals diverse samenwerkingsopdrachten en ‘Over de streep’, die aanzetten tot ontmoeting en verbinding. Waar nodig ondersteun ik het geheel met een theoretisch kader. 

Hoe wordt het beter en nog beter?
Niets is zo frustrerend – voor zowel jullie als mijzelf – als ergens vertrekken en weten dat boel daarna weer wordt zoals het was. Aan het einde van een traject zal ik altijd aandacht besteden aan de borging: Hoe zorgen jullie er samen voor dat het resultaat beklijft en blijvend wordt?!  

Pakketprijzen

Gratis online intake