GROEPSOPSTELLING als LEVEND SOCIOGRAM in je klas

Een opstelling als meting voor verbinding, volgorde en rust in je klas

 

Een Groepsopstelling of Levend Sociogram maakt in ‘een split second’ helder
waar de schoen wringt
en is tevens de opmaat voor ontspannen leren

Gedoe in je klas: een probleem of uitdaging?

* Hoe krijg ik alle kinderen van mijn groep – sociaal/emotioneel gezien – snel en goed in beeld?
* Er zijn conflicten binnen de groep, maar de angel lijkt onvindbaar
* Door een onveilige sfeer binnen de groep komen meerdere kinderen amper tot leren

Gebruik de kr8 van het verschil

[

Levend Sociogram

Groepsdynamiek snel in kaart
Op scholen is voor de doorgaande lijn regelmatig een update nodig met betrekking tot de dynamieken en verbindingen binnen elke groep. Een Levend Sociogram geeft duidelijkheid binnen een uur.

Aangezien elk kind deelneemt, worden de interacties binnen de groep snel in kaart gebracht. Een Levend Sociogram brengt inzicht en herkenning, primair bij de leerkracht(en), maar ook bij de kinderen. ‘Oh, dus daarom wil jij altijd bij hem in het groepje! Je kende hem al van je vorige school’, reageert een kind spontaan op een uitleg van een klasgenoot. De gezamenlijke ervaring en antwoorden scheppen vervolgens ruimte voor het ontstaan van nieuwe doelen en/of het bewust genieten van de positieve sfeer binnen de groep.

[

Groepsopstelling bij perikelen

Verhelderende interactie door gezamenlijke deelname
Als kinderen zich onveilig voelen, reageren ze daar verschillend op. Gevolg is vaak dat de aandacht verlegd wordt van focus op leren naar overleven binnen de groep en dit uit zich in onrust, conflicten en dalende leerprestaties. Waar het hoofd vol van is ..

Een Groepsopstelling geeft razendsnel inzicht, door verheldering van de geschiedenis, met oog op de toekomst.
Oorzaken van onzekerheid of onrust bij de kinderen zijn onder andere groepen die te maken hebben met:
* regelmatig nieuwe kinderen die instromen
* wisselingen van leerkrachten door ziekte of zwangerschap
* nieuw samengestelde groepen, van 3 naar 2 groepen
* fusies tussen scholen

Authenticiteit als kr8bron

Erkenning en verbinding binnen de groep
Levend Sociogram of de groepsopstelling heeft de huidige situatie in beeld gebracht. Erkenning voor de verschillen tussen kinderen qua vaardigheden, talenten en omstandigheden wordt de inzet om zaken gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Authenticiteit, veiligheid en vertrouwen zijn hierbij – naast vrijheid om jezelf te zijn – essentiële kernwaarden.

Voordelen
De onderlinge communicatie verloopt open en duidelijk, met oog op verbinding. Gemaakte afspraken vormen een duidelijke leidraad, waardoor de doelen vanuit intrinsieke motivatie snel bereikt worden, ieder vanuit eigen capaciteit en kwaliteit.

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Vul het contactformulier in en ik help de vicieuze cirkel te doorbreken.


Je hoeft het niet alleen te doen, wel zelf

Duurzame oplossing door zicht op het hele plaatje

Alles is al aanwezig, maar nu nog de juiste plek!

Ervaar de kracht een Levend Sociogram oftewel een (groeps)opstelling. Deze brengt door een gezamenlijk referentiekader in korte tijd inzicht, ordening en een nieuw perspectief.

Als systemisch opsteller en trainer creëer ik allereerst een veilige omgeving, als basis voor groei en verandering. Via doeltreffende vragen breng ik de deelnemers snel tot de kern van de dynamiek. Het is prachtig om de autonomie van de kinderen te versterken door hen zelf aan het woord te laten. Hierdoor groeit hun betrokkenheid en daarmee ook hun verantwoordelijkheid. Menig leerkracht wordt aangenaam verrast en doet spontaan mee.

Een vervolgtraject ontstaat, als een nieuwe, duurzame route, vanuit het verkregen inzicht tijdens de groepsopstelling. Een combinatie van dromen, denken, voelen & doen  (SQ, IQ, EQ en FQ) kenmerkt mijn integrale aanpak. Hierbij komt iedereen tot zijn recht, binnen de context van de groep. Er is volop aandacht voor de onderlinge verschillen en overeenkomsten, wat bijdraagt aan ruimte voor rust, verbinding en focus op leren.

Iedereen hoort erbij en heeft het recht om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen

\

Van inzicht naar vooruitzicht

Scholen en onderwijsinstellingen

Door een soort objectieve ‘foto’ of levend sociogram is er inzicht ontstaan in het eigen en andermans aandeel in het geheel. Nu is er ruimte voor een nieuwe, gezamenlijke koers en passende vervolgstappen.

\

Samen sterk aan het werk

Team op school

Er is inzicht in de som der delen, want door de verschillende talenten te erkennen ontstaat synergie. Jullie bepalen samen een nieuwe koers. Krachten worden gebundeld vanuit eigenaarschap, waarbij ieders expertise tot zijn recht komt.

\

Vanuit vertrouwen bouwen

Individueel

Bewust van je belemmerende gedrag, kun je verder. Dat geeft je een boost, naast rust en vertrouwen in jezelf.
Een grote stap tot verandering is gezet en de toekomst zie je positief, met vertrouwen, tegemoet.

Gratis online informatief gesprek

Ervaringen van mijn klanten

Wat een supercoach is Karen! Mijn klas heeft enorm veel gehad aan de coachingslessen en de opstellingen. Vooral een leerling die vóór de Coronatijd beter in zijn vel ging zitten door de begeleiding van Karen en vervolgens door Corona weer terugviel, heeft Karen weer, met blijvend resultaat, volledig op de rit gekregen. Door de juiste tools van Karen en haar professionele benadering heeft mijn leerling een mooie groep 8 afsluiting kunnen hebben en heeft het geleerde nu kunnen toepassen op de middelbare school. Mocht je een klas hebben  waar kinderen buitengesloten worden of zich zo voelen….Karen weet raad!

Pauline, leerkracht groep 8 in Houten

Kennismaking met het Levend Sociogram (groepsopstelling) bij kleuters

Ik vind het mooi dat ieder kind zich veilig genoeg voelt om hun poppetje te verplaatsen en daarbij ook een uitleg kan geven. Mooi dat sommige kinderen heel bewust een plekje alleen kiezen en zich daar goed bij voelen. Daarnaast is het zo geweldig als je merkt hoe blij een kind wordt als er een vriendje bij hen komt staan. En als een kind bij een ander weggaat, is dat ook een interessant gegeven.

Wat het mij oplevert?
Op deze manier een sociogram maken vind ik waardevoller dan dat ik per kind een paar vragen stel en zelf een sociogram maak. Nu werd de groepsdynamiek snel duidelijk, omdat de kinderen spontaan vertelden waarom ze iets deden.

Een Levend Sociogram of groepsopstelling verheldert snel de invalshoek van de kinderen. Het geeft hun een stukje autonomie. Ik krijg antwoorden en voor de kinderen is het een soort spel. Het is dynamisch en daardoor zijn ze betrokken.

Het nagesprek met jou vond ik inspirerend, want jij duidt sommige dingen mooi anders. Ik ga aan de slag met ‘het gehoord en gezien willen worden’ van een bepaald kind. Bedankt!

Caroline, leerkracht groep 1-2

Wat een inzicht geeft een groepsopstelling met de klas! De kinderen mogen zelf hun plek kiezen en toelichten waarom ze juist daar zijn gaan staan. Dat geeft niet alleen veel inzicht in de groepsdynamiek, maar maakt de dingen daarmee ook meteen bespreekbaar waardoor ze makkelijk mee te nemen zijn naar de dagelijkse praktijk in de klas. Het lucht kinderen zichtbaar op én het geeft ze handvatten om te groeien in de plek en de rol die ze hebben in de klas.

Karen weet als geen ander de kinderen hiervoor te enthousiasmeren, ervoor te zorgen dat ze zich veilig voelen én dat alle kinderen aan bod komen. Ook de kinderen die wat meer de neiging hebben om zich op de achtergrond te houden.

Maike

Leerkracht groep 4 en 7

De werksfeer binnen ons team is door de opstelling geoptimaliseerd. Karen stelde verdiepende vragen om de kern helder geformuleerd te krijgen. Een situatie uit het verleden bleek nog een beduidende rol te spelen. We hebben het uitgewerkt en kunnen elkaar als teamleden nu recht in de ogen kijken.

Marga

Leerkracht op een basisschool

Wat is het altijd fijn als jij komt helpen in de klas. Je luistert oprecht, bekijkt het ‘probleem’ van meerdere kanten en laat iedereen in zijn waarde. Bij mij in de groep heb je onder andere de 5 G’s (communicatiemodel) met de kinderen besproken. Erg verhelderend voor de kinderen om te ontdekken dat iedereen een andere gedachte heeft als er iets is gebeurd. Een ander gevoel zorgt voor een andere gedachte en dat zorgt weer voor ander gedrag. Erg fijn om samen met jou te werken aan en goede sfeer binnen de groep. Samen staan we sterk!

Liselot, leerkracht groep 4 in Houten

Geef elk kind, klein en groot, een stem en luister

Opstellingen

7

Wat mag je verwachten?

Onderwijsinstelling
Je happy voelen op school is eigenlijk een must om tot leren te komen, denkend aan de behoeftepiramide van psycholoog A. Maslow (voor scholen: behoefte aan veiligheid & zekerheid, sociaal contact, erkenning & waardering en zelfontplooiing).
Werking
Een Levend Sociogram geeft een ‘foto’ van de huidige situatie binnen de groep. Tijdens het ontvouwen van de opstelling ontstaat direct inzicht, bijvoorbeeld in de oorzaak van een stagnatie op een bepaald level. iedereen mag zelf bepalen waar hij of zij gaat staan (levend sociogram) of zijn poppetje neerzet (een tafelopstelling met de hele groep) .
Oplossing
Aangezien alle betrokkenen participeren, creëert dit direct ruimte voor een onderzoekend gesprek om tot een nieuwe, gezamenlijke koers voor de betreffende groep te komen.
Vraag: Wat hebben we nodig om allemaal beter te kunnen functioneren binnen onze groep?

Traject
Naast de twee verschillende soorten opstellingen zet ik tijdens het korte traject (drie tot maximaal vijf keer) regelmatig diverse werkvormen en samenwerkingsopdrachten in om het vertrouwen en de verbinding tussen de kinderen onderling te bestendigen, ondersteund door een theoretisch kader. (o.a. met ingrediënten uit NLP, Rots & Water)

 

Veel gestelde vragen

Heb ik zeggenschap tijdens de opstelling?

Zeker weten! Alles draait om jou en jouw vraag. Alleen met wederzijds vertrouwen kun je een opstelling opbouwen. De opstelling laat niks meer zien dan jij of de situatie op dat moment toestaat. Tijdens de opstelling kom ik regelmatig bij je langs om te verifiëren hoe het met je is en of je de situatie herkent.

Welke tijdsinvestering vraagt een opstelling?

Gemiddeld duurt een opstelling ongeveer een uur.
Voor de vraagsteller komt daar de intake en een korte analyse qua tijdsinvestering bij.

Mijn kortste opstelling duurde net 5 minuten en had een groot effect op de vraagsteller.
De langste opstelling duurde 2 uur en had hetzelfde resultaat.

Belangrijk is om de vraag en het doel helder te hebben. Dit is het proces van ‘wat werkt niet’ naar ‘wat werkt wel’?

Moet ik mij voorbereiden?

Er is geen echte voorbereiding nodig, behalve de hulpvraag die we vervolgens samen gaan specificeren.
Een opstelling dient namelijk altijd een doel.

Werkt het ook als je sceptisch bent?

Ja, een opstelling werkt altijd. Mensen zijn vaak verrast van het effect tijdens een opstelling.
Als je een denker bent en alles al uitgedacht hebt, werpt een opstelling een nieuw licht op de situatie.

Ervaringen van mijn klanten

Met haar vrolijkheid, eerlijkheid vanuit het hart, optimisme en haar kennis en begeleiding van opstellingen met als thema’s ‘je positie in de klas’ of pesten, is Karen van grote meerwaarde
voor heel veel kinderen, ouders en leerkrachten binnen Openbaar Onderwijs Houten.

Maarten

Oud-directeur van OBS Ridderspoor

De klasopstelling heeft een hoop bevestigd. Ik merkte op dat sommige kinderen bij een clubje vrienden willen horen. Door gerichte vragen gingen kinderen hun poppetje verplaatsen en ontdekten ze waar ze graag in de groep zouden staan. Goed om te weten om daar een koppeling in te kunnen maken als ik nieuwe maatjes ga maken.

Romy

Leerkracht onderbouw Plantage

Stap 1: Kom in actie voor harmonie en verbinding binnen jouw groep

Gratis download:

Een waardevol gesprek met een kind. 
Vul je naam en e-mailadres in en het boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Ik wens je veel plezier en mooie inzichten bij het lezen van dit e-book. Ik verneem graag van je wat je ervan vindt. Reageer naar karen@kr8stroom.nl