Home » Blog & Boek » Gendergelijkheid door eMENSipatie

Gendergelijkheid door eMENSipatie

door | 5 mrt, 2023 | Blog & Boek, Ont-moeten

Bevrijding komt met elk moment dat je jezelf ontkoppelt van beperkingen vanuit ‘de’ geschiedenis of van oordelen van mensen.

“Maak vrede met je verleden, omarm het heden en creëer de toekomst”

Onbeperkt leefbaar
Tijdens mijn zoektocht om over het thema onbeperkt leefbaar te schrijven, stuit ik op Elisabeth Cady Stanton, schrijfster en activiste. Zij staat voor erkenning van jezelf, anderen en de wereld om ons heen, waartoe het thema van deze Internationale Vrouwendag ons oproept. Als vanzelf word ik haar verhaal ingezogen.

Moedige en kr8ige schorpioen
Elisabeth Cady, liefkozend Caddy genoemd en ik zijn beiden schorpioen – een sterrenbeeld dat diep graaft en met commitment ergens voor gaat – en we delen dezelfde geboortedag: 12 november. Daarbij houdt de gelijkenis grotendeels op. Zij is gaan staan, waar ik nog wiebel. Een lesje in emancipatie, al spreek ik liever van eMENSipatie, om die ‘man’ eruit te halen.

“The best protection any woman can have, is courage” – Elizabeth Cady Stanton

Pionier en motivator
Caddy blijkt in 1848, de belangrijkste kr8 achter de eerste samenkomst om de rechten van vrouwen in Amerika te bespreken. Haar eis voor vrouwenstemrecht – gendergelijkheid – wordt gelukkig al snel een centraal principe van de vrouwenbeweging. Daarnaast is ze, samen met anderen, een pionier voor het bereiken van de burgerlijke, sociale, politieke en religieuze rechten van vrouwen.

Kritisch en onderzoekend
Caddy staat op tegen de doodstraf en later, samen met haar maatje Susan Anthony, voert ze campagne voor de afschaffing van de slavernij. Ze is ook hoofdauteur van the Womans Bible. Het kritische onderzoek gaat over de veronderstelling dat de houding tegenover vrouwen in de bijbel is gestoeld op vooroordelen uit vervlogen culturen. Met welke bedoeling is de bijbel ooit in zijn vorm uitgebracht? Dit blijft een interessante vraag zeker gezien de zowel onbewuste als aanzienlijke gevolgen, ook in deze tijd.

Genderongelijkheid
Daniël Cady is in die tijd een van de rijkste landeigenaren en rechter in het Hooggerechtshof van New York. Caddy is zijn zevende kind van elf, van wie er zes sterven voordat ze volwassen zijn. Nadat ook haar laatste, net afgestudeerde broer is overleden, wil de tienjarige Caddy haar vader troosten met de belofte haar talenten volop in te zetten. Vaders reactie daarop luidt: “Oh mijn dochter, ik wou dat je een jongen was.”

Scholing
Caddy, vroeg bewust geworden van de lagere verwachtingen qua scholing ten opzichte van vrouwen, blijft leergierig en benut alle kansen die ze krijgt. Vervolgens wil Caddy naar de universiteit, maar in die tijd accepteert geen enkele hogeschool vrouwelijke studenten. Toch krijgt ze haar conservatieve vader zo ver om haar in te schrijven voor de Emma Willard School. Deze school staat voor: intellectuele flexibiliteit, doel & gemeenschap en billijkheid & rechtvaardigheid. Het zijn pijlers die zowel haar linker- als rechterbrein stimuleren.

Ontmoeting en huwelijk
Bij haar neef thuis ontmoet ze Henry Stanton, een prominente voorstander van het streven naar afschaffing van de slavernij (abolitionisme). Caddy geniet van de sociale, politieke en intellectuele stimulans tijdens de abolitionistische bijeenkomsten. Als ze trouwen, wordt op haar uitdrukkelijke aanzet het woord ‘gehoorzamen’ uit de huwelijksceremonie weggelaten.

Caddy: “Ik weiger koppig iemand te gehoorzamen met wie ik veronderstel een gelijkwaardige relatie aan te gaan.”

Moederschap naast sisterhood
Als ouders moedigen ze hun zeven kinderen aan om een ​​breed scala aan interesses, activiteiten en leren na te streven. Caddy houdt zielsveel haar kinderen, maar vindt het moederschap niet vervullend. Zeer herkenbaar! Gelukkig ontmoet ze in 1851 Susan Anthony, afkomstig van een Quaker familie, die actief is in hervormingsbewegingen. De vrouwen krijgen zowel een vriendschappelijke als een essentiële band voor de vrouwenbeweging.

Kr8en bundelen
Caddy is als moeder aan huis gebonden, terwijl Anthony ongehuwd is en vrij om te reizen. De vriendinnen blijken complementaire vaardigheden te hebben en helpen elkaar door hun kr8en te verenigen. Caddy: ’Ik ben de betere schrijver, zij de betere criticus.’ Dus past Susan op de kinderen, terwijl Caddy de toespraken voor haar vriendin schrijft, zodat Susan vervolgens op haar beurt hun visie kan verspreiden.

Vrouwenpower door godinnenkr8
Caddy en Susan bereiken “.. een perfecte samenwerking, die de beweging van de staat New York tot de meest geavanceerde van het land maakt”, aldus Ann Gordon, een professor in de vrouwengeschiedenis. Caddy en Susan vormen een prachtig voorbeeld van vrouwenpower, werkend met de kr8 van het verschil. Ze maken optimaal gebruik van de kr8en van verschillende godinnen – de archetypen die in ons allen huizen – om hun doelen te bereiken.

Beiden werken ze met Artemis, waar sisterhood en doelgerichtheid kenmerken van zijn. Op hun eigen wijze zetten ze de energie van Demeter, de zorgende, in. Ook de wijsheid van Athena stroomt als ze hun strategie bepalen, al uit zich dat bij beiden anders. Natuurlijk spelen Hera, Aphrodite, Hestia en Persephone ook hun rol, maar het voert te ver om hier nu dieper op in te gaan.

Emensipatie en tevredenheid
Lief, waardevol mens, laten wij doorpakken waar onze voorouders mee gestart zijn! Emensipatie & gendergelijkheid voor iedereen, zodat onze wereld werkelijk onbeperkt leefbaar wordt. Mijn devies: kijk waar jouw energie heen stroomt en liefde & passie liggen. Wanneer jij een tevreden mens bent, gun je het een ander als vanzelf ook.

Maak vrede met je verleden, omarm het heden en creëer je toekomst. Een betere wereld, onbeperkt leefbaar begint echt bij onszelf.

n.b. Kr8stroom is een coachingsbedrijf dat als doel heeft om mensen bewust in beweging te zetten. Karen doet dit via reflectie op zowel de uiterlijke als haar innerlijke wereld. Alle uitingen zijn hieraan gerelateerd en alle interpretaties van derden zijn voor eigen verantwoordelijkheid.


ps. Elk woord met ‘acht’ erin krijgt van Karen het cijfer 8 en staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik.
Dus kr8, m8, n8, gesl8, leerkr8 en Kr8stroom, etc.
😉 

 

Over Karen

In mijn blogs of artikelen kom je regelmatig mijn ervaringen in het onderwijs tegen.

De ‘kleine wereld’ als spiegel van ‘de realiteit’ oftewel ons dagelijkse leven.

Laat je inspireren en aanzetten tot actie.

Mijn motto

Je hoeft het niet alleen te doen, wel zelf.

Zelfbewustzijn

Het is de beleving van de eigen identiteit. Dus van wie je bent en wat je doet, denkt, voelt of hebt meegemaakt. Wat straal jij uit?

Jezelf op één zetten is geen egoïsme. Het is liefde voor jezelf en daardoor ook voor anderen.

Maak vrede met het verleden,
omarm het heden en
creëer een nieuwe toekomst.

‘Wees jezelf en
vier de kracht
van het verschil’

Gerelateerde artikelen

De kracht van een vraag

De kracht van een vraag

Louise is verstrikt geraakt in het verleden. Jezelf wegcijferen, terwijl je alleen je kinderen op moet voeden is begrijpelijk, maar zowel voor jezelf als alle anderen onhandig. Hoe doorbreek je deze cirkel?

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gratis download:

Een waardevol gesprek met een kind. 
Vul je naam en e-mailadres in en het boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Ik wens je veel plezier en mooie inzichten bij het lezen van dit e-book. Ik verneem graag van je wat je ervan vindt. Reageer naar karen@kr8stroom.nl

Download: Het geheim van MoederGenoeg zijnJij gaat voor liefdevolle relaties en succesvolle prestaties!
Vul je naam en mailadres in en het e-boek komt naar je toe.

 
 
 
 
 
 
 

Gelukt! Op naar meer balans en levensgeluk met "Moedergenoeg".

Tweet
Share
Share
Pin